NØFMF - Nord-Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening

Heinkelprosjektet
Oppdatering

IMG_4856_cockpit
Cockpit med førerstol på plass
IMG_4854_motor

JUMO 211-D1 motor

KG 26 - Foto: NØFMF
Sekr. NØFMF  Thor P. Broen og KG 26 emblemet

Det er innsamlet en mengde deler/gjenstander fra Heinkelvrak i Norge som nå muliggjør arbeidet vårt med restaureringen. Det jobbes på Heinkel’en på flere steder: Motor, bakpart, frempart og ikke minst innredningsdetaljer. Representanter fra NØFMF var på besøk i mars i år.

IMG_0737_web
Oppretting av midtseksjonen. F.v. J. A. Bergseth, Sune Andersson og Bengt Hermansson
IMG_0279_web
Bengt Hermansson og Håkon Løkken fra NØFMF

IMG_0302_web
Motorene i Heinkel-maskinen. Original fra Sitas. Under full restaurering

heinkel-motor-002

Har du lyst til og delta både fysisk og økonomisk på dette, ta kontakt med oss.

Planer er at maskinen etter hvert skal utstilles både i Sverige og Norge. Det vil bli gjort på den måten at maskinen kan skrues fra hverandre og på den måten transporteres dit den skal. I Norge vil det i første omgang bli en plass i Nord Østerdal( Tynset-Tolga-Røros?)

Tolga 11.04.2014

Heinkel He 111H-3 prosjekt
Et norsk/svensk samarbeidsprosjekt:
Bli med og ta vare på verdens eneste He 111H-3 maskin!
He111 - © NØFMF

Kjøp en andel i prosjektet: Hver andel koster kr 1000.
Du vil få ditt navn / firmalogo på en plakett ved maskinen.

 
NØFMF prosjekt
2540 Tolga
Bankkonto 1885 12 05671

 
Om FLClogo2Heinkel-prosjektet

Eiere til Heinkelprosjektet er fra og med 1 august 2009 Nord-Østerdal Fly - og Militærhistorisk Forening (NØFMF) 50 % og Swedish Forced Landing Collection (FLC) 50 %.

Avtalen mellom foreningene løper i 5 år og innebærer at FLC utfører restaureringen. Begge foreningene samler inn materiell. NØFMF og FLC deler på de økonomiske utgiftene for prosjektet som  regulert i avtalen. Prosjektet skal kunne utstilles i perioder av begge foreningene om lokaler og økonomi tillater det.

Under restaureringsperioden blir det pågående prosjektet utstilt av FLC og inntektene fra dette skal anvendes i restaureringen.

Foto: © Bengt Hermansson/FLC
Heinkel He 111 The bombrack © NØFMF
Heinkel He 111 Cockpit details © NØFMF
Modell som forstiller havariet av He-111 i 1945 ved Sitasjaure
eXTReMe Tracker

© 2019 NØFMF

Siste oppdatering: 05.01.2020 @ 14:47